Formalności związane z pogrzebem


Data: 10 grudnia 2019 | Autor: admin

Gdy zmarła osoba co należy wykonać?

 

Nasz zakład pogrzebowy pomoże Ci w załatwieniu wszelkich formalności

 

Jeżeli osoba zmarła w domu należy w pierwszej kolejności skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub z pogotowiem ( pod numerem telefonu 999 lub 112). Wezwany lekarz wystawi kartę zgonu.

 

Wystawienie karty zgonu

 

Karta zgonu wystawiana jest bezpłatnie. Karta zgonu jest to dokument wystawiany przez lekarza konieczny do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok, który musi być wydany dla każdej zmarłej osoby na wniosek osób uprawnionych do jej pochowania. Jedynym wypadkiem, kiedy lekarz może odstąpić od wystawienia karty zgonu jest podejrzenie udziału osób trzecich w spowodowaniu zgonu, a obowiązkiem lekarza jest wówczas powiadomienie policji i prokuratora.
Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w wyniku przyczyn nienaturalnych, wówczas ciało osoby zmarłej zostanie dostarczone do  Zakładu Medycyny Sądowej. Następnym krokiem w takiej sytuacji jest wystąpienie do Prokuratury o pisemne pozwolenie na wydanie ciała. Po sekcji zwłok kartę zgonu wystawi nam Zakład Medycyny Sądowej.

Co należy zrobić po otrzymaniu karty zgonu?

 

Kiedy już otrzymamy kartę zgonu wówczas kontaktujemy się z naszym zakładem pogrzebowym. Pracownicy najszybciej jak jest to możliwe przyjadą po osobę zmarłą na terenie całej Warszawy i okolic. Nasz zakład pogrzebowy posiada chłodnię i salę pożegnań w Warszawie, gdzie przewozimy z domu (hospicjum) osobę zmarłą. Rodzina otrzymuje od pracownika naszego zakładu pogrzebowego adres oraz wszelkie dane naszych usług pogrzebowych, a także adres chłodni.

Akt zgonu

 

Następnym krokiem, jaki Państwo wykonują jest udanie się do urzędu stanu cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon 1 bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu.
Po otrzymaniu aktu zgonu udają się Państwo do naszego punktu usług pogrzebowych, które znajduje się – przy ul. Powązkowska 24 (Stare Powązki za kwiaciarniami) w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z mapą dojazdu do naszych biur w zakładce KONTAKT. Istnieje również możliwość, aby pracownik naszego domu pogrzebowego załatwił w Państwa imieniu wyrobienie aktu zgonu. W takim wypadku prosimy o kontakt, ponieważ pracownik  musi otrzymać kartę zgonu, a także odpowiednie upoważnienie.
Kolejnym krokiem w załatwieniu formalności pogrzebowych jest ustalenie z naszym pracownikiem wszelkich szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowych.

Zasiłek pogrzebowy – Kredytowanie pogrzebu w ramach zasiłku zus

 

Usługi pogrzebowe „Pruszyński” oferuje kredytowanie pogrzebu w ramach zasiłku ZUS. Znaczy to, że Państwo dopłacacie naszemu zakładowi pogrzebowemu ewentualną nadwyżkę, która pojawi się w wyniku ustalania formalności pogrzebowych powyżej kwoty 4000 zł. Od marca 2011 r. właśnie taka kwota została wyznaczona na zasiłek pogrzebowy. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wypadku śmierci:
  • ubezpieczonego
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę
Wszelkie dokumenty, które należy przygotować do pobrania zasiłku pogrzebowego załatwi z Państwem pracownik naszego zakładu pogrzebowego.
Zapraszamy do zapoznania się z następnym artykułem, w którym opiszemy w jaki sposób nasze usługi pogrzebowe pomaga przygotować całą uroczystość pogrzebową.