Różnice między pogrzebem świeckim, a katolickim


Data: 28 września 2020 | Autor: admin

Pochówek świecki, chociaż jest coraz bardziej popularny, nadal może budzić sporo wątpliwości. Wynika to z faktu, że najczęściej mamy do czynienia z pogrzebami chrześcijańskimi. To zdecydowanie bardziej powszechna forma pożegnania z bliskimi i w efekcie lepiej znamy konkretne wymogi oraz sprawy organizacyjne, jakie należy załatwić. Nasz dzisiejszy wpis to szansa na poznanie również świeckiej odsłony.

Co różni pogrzeb świecki od katolickiego?

  • osoba prowadząca ceremonię oraz charakter uroczystości

W świeckim pochówku z oczywistych względów nie mamy do czynienia z księdzem. Uroczystości przewodzi natomiast Mistrz Ceremonii. Mamy całkowitą dowolność w wyborze takiej osoby. W przypadku pogrzebu katolickiego jesteśmy zdani na księdza, który akurat dysponuje czasem wolnym i pracuje w danej parafii. Nie mamy tu więc do czynienia z tak dużą elastycznością, jak w przypadku ceremonii świeckiej. Na tym jednak różnice się nie kończą.

Mistrz Ceremonii nie musi postępować zgodnie z konkretnymi, z góry narzuconymi obrządkami. Na księdzu spoczywa natomiast obowiązek przeprowadzenia pogrzebu w taki sposób, żeby zrealizowane były zasady opracowane przez Stolicę Apostolską. Mistrz Ceremonii może dopasować kształt wydarzenia do tego, czego oczekują rodzina i bliscy zmarłego/zmarłej. W efekcie oznacza to, że ceremonia świecka może być bardzo indywidualna i stworzyć uczestnikom wydarzenia lepszą okazję do upamiętnienia bliskiej osoby – przypomnienia o tym, jaka była, co lubiła i jak zaznaczyła się w życiu poszczególnych żałobników.

Pogrzeb świecki a pogrzeb katolicki

  • Przebieg pogrzebu

W przypadku obrządku katolickiego na początku mamy do czynienia z wystawieniem trumny z ciałem w kaplicy, modlitwą i przeniesieniem trumny do świątyni. Następnie odbywa się nabożeństwo żałobne, czyli msza. Później żałobnicy odprowadzają trumnę ze zmarłym do miejsca pochówku, gdzie odbywają się kolejne modlitwy.

W przypadku ceremonii świeckiej początek uroczystości ma miejsce w domu pogrzebowym. Tam zbierają się bliscy zmarłego. Przedstawiana jest biografia zmarłej osoby, a na koniec, aby ją uczcić, żałobnicy milczą przez minutę. Następnie ma miejsce przemarsz pod mogiłę i wygłaszane są ostanie mowy. To również czas na podziękowania dla uczestników uroczystości, kondolencje oraz oprawę muzyczną. Warto wiedzieć, że kolejność poszczególnych elementów jest ruchoma i zależy od rodziny i bliskich zmarłego.

  • Wkład rodziny/bliskich w organizacji pogrzebu oraz czas uroczystości

Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to w przypadku pochówku katolickiego rodzina musi po prostu wybrać termin. Z kolei rodziny decydujące się na uroczystość świecką często dostarczają Mistrzowi Ceremonii zdjęcia oraz konkretne wskazówki, dotyczące tego, jak wydarzenie ma wyglądać. Całość jest więc bardziej spersonalizowana. Jeśli chodzi o czas ceremonii, to ta świecka zazwyczaj jest krótsza od katolickiej, trwającej ok, 1,5 h. Warto jednak pamiętać, że w przypadku pożegnania świeckiego mamy wpływ na to, ile czasu trwa wydarzenie. Całość może zajmować więc 20-40 minut, ale jeśli zależy nam na dłuższym pogrzebie, należy to po prostu zasygnalizować podczas przygotowań.